MÓJ PRĄD

„Mój Prąd” – dofinansowanie na domową fotowoltaikę

Jeśli zdecydujesz się na instalację fotowoltaiczną w swoim domu, możesz ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie w kwocie do 5000 zł z programu „Mój Prąd” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać maksymalną kwotę dofinansowania?

„Mój Prąd” został uruchomiony w sierpniu 2019 r. i został skierowany do klientów indywidualnych, którzy zdecydowali się na montaż instalacji fotowoltaicznych w swoich domach. Program nie ma ograniczeń terytorialnych, co oznacza że właściciele budynków mieszkalnych w całej Polsce mogą ubiegać się o dofinansowanie swoje instalacji fotowoltaicznej, w kwocie do 5000 PLN. Możliwość i wielkość dofinansowania zależy od kilku czynników:

Wielkość instalacji

To podstawowe kryterium. Program obejmuje instalacje fotowoltaiczne od 2 do 10kW mocy. W przypadku instalacji mniejszych niż 2kW lub większych niż 10kW, wnioskodawca z automatu zostaje wykluczony z programu dofinansowania. Nasi doradcy techniczni są w stanie oszacować wielkość domowej instalacji, piszemy o tym szerzej TUTAJ. W przypadku otrzymania dofinansowania, instalacja fotowoltaiczna nie może być rozbudowana przez okres 3 lat.

Nowe urządzenia

W ramach programu, można zgłosić jedynie instalację fotowoltaiczną, która składa się z urządzeń wyprodukowanych nie później niż 2 lata przed instalacją. Wszystkie komponenty instalacji od SolarOffice spełniają to kryterium.

Kwota dofinansowania

Program „Mój Prąd” to dofinansowanie do 5000 zł na instalację fotowoltaiczną. W praktyce o pełną pulę dofinansowania mogą starać się wnioskodawcy, których całościowa faktura za instalację przekroczy 10 000 zł. W przeciwnym wypadku, wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 50% wartości instalacji. Przykładowo, jeśli wartość faktury brutto za instalację wyniesie 9 000 zł, maksymalna kwota dofinansowania z programu „Mój Prąd” to 4 500 zł.

Beneficjent jest stroną umowy z Zakładem Energetycznym

Grafika: mojprad.gov.pl

O dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie właściciele nieruchomości, na której zamontowano instalację fotowoltaiczną i którzy są jednocześnie stroną umowy z Zakładem Energetycznym.
Wniosek o dofinansowanie można skompletować i wysłać do NFOŚiGW po wymianie przez Zakład Energetyczny licznika dwukierunkowego. Wniosek można złożyć jedynie za pomocą formularza on-line (za pomocą profilu zaufanego) na oficjalnej stronie programu, dołączając następujące elementy:

- kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
- dowód zapłaty faktury / oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
- zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
- oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Zespół SolarOffice pomaga swoim Klientom w wypełnieniu wniosku, tak aby dofinansowanie trafiło na konto Klienta jak najszybciej. Samo wypełnienie wniosku jest bezpłatne, a kwota dofinansowania nie jest opodatkowana (to znaczy, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia dokumentacji, wnioskodawca może otrzymać do 5000 zł na swoje konto).

Szczegóły dotyczące programu są dostępne na oficjalnej stronie programu „Mój Prąd”:
- Instrukcja złożenia wniosku on-line
- Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi