CZYSTE POWIETRZE

Czyste powietrze – termomodernizacja z fotowoltaiką

Program „Czyste Powietrze” to obecnie główny program rządowy, którego celem jest udzielanie dotacji i pożyczek na wymianę starych pieców i termomodernizację budynku. Przy założeniu, że termomodernizacja będzie również obejmowała montaż instalacji fotowoltaicznej, wartość dotacji może wynieść do 30 tys. zł. Program koordynowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W ramach programu można uzyskać dotację z NFOŚiGW oraz kredyt od instytucji finansującej (banku lub gminy, jeśli ta zaangażuje się bezpośrednio we wsparcie swoich mieszkańców w zakresie wymiany kopciuchów i termomodernizacji). Instalacja fotowoltaiczna (o mocy między 2kW-10kW) może uzyskać 5000 zł dofinansowania, a więc taką samą kwotę jak w przypadku programu „Mój Prąd”. Dodatkowo jednak można uzyskać dodatkowe dofinansowania, np. na pompę ciepła (nawet do 27 000. zł) czy kotłownię gazową (11 250 zł).

Grafika: NFOŚiGW

Z programu dofinansowania mogą skorzystać beneficjenci, których dochód w skali roku nie przekracza 100 tys. zł. Osoby z dochodem powyżej 100 tys. zł mogą skorzystać jedynie z ulgi termo modernizacyjnej, o której piszemy szerzej TUTAJ.

Program zakłada także zwiększony zakres dofinansowania dla osób, których miesięczny dochód wynosi poniżej 1400 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1900 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. W tym wypadku, przy wymianie źródła ciepła i instalacji fotowoltaicznej, beneficjenci mogą uzyskać do 32 tys. zł dofinansowania.